Description

kwalunkwe metodu li jeħtieġ konsultazzjonijiet interpersonali, bħal gruppi ta’ ħidma jew ta’ tmexxija, gruppi ta' ħsibijiet; direttorji, bażijiet ta’ data u organigrammi; konferenzi u seminars; smigħ