Description

Sve metode koje uključuju zajedničke konsultacije ili rad u okviru radnih grupa, think-tank organizacija, rad na direktorijima, bazama podataka, organizacionim grafikonima, konferencije, seminare, javne rasprave i sl.