Description

enhver metode, der kræver forventningsafstemning eller samarbejde mellem personer, såsom arbejds- eller styringsgrupper, tænketanke, fortegnelser, databaser og organisationsdiagrammer, konferencer og seminarer samt høringer