Description

svaka metoda koja zahtijeva savjetovanje između osoba, kao što su radne ili upravljačke skupine, strateški sastanci, direktoriji, baze podataka, organizacijski grafikoni, konferencije, seminari i rasprave