Description

jebkura metode, kurai nepieciešamas savstarpējas konsultācijas, piemēram, darba vai vadības grupas, ideju laboratorijas, direktoriji, datubāzes un struktūrshēmas, konferences un semināri, sēdes