Description

het gedeelte van menselijke activiteit, zowel materieel als sociaal, waarbij het proces van zorgdragen voor de huidige en toekomstige beroepsbevolking, en de menselijke bevolking als geheel, centraal staat, waaronder de binnenlandse bevoorrading van voedsel, kleding en onderdak

Additional notes and information

Sociale reproductie betreft het voorzien in al dergelijk behoeften in de hele economie, of het nu gaat om betaalde of onbetaalde onderdelen.