Description

del človekove materialne in socialne dejavnosti, ki zadeva proces nege in oskrbe sedanje in prihodnje delovne sile in prebivalstva kot celote, vključno z netržnim zagotavljanjem hrane, oblačil in zavetja v okviru družinskega gospodinjstva

Additional notes and information

Družbena reprodukcija je zadovoljevanje vseh tovrstnih potreb preko ekonomije, ki vključuje bodisi plačane bodisi neplačane komponente.