Description

element działalności człowieka, zarówno materialnej, jak i społecznej, związanej z procesem sprawowania opieki nad obecną oraz przyszłą siłą roboczą, a także nad ogółem ludności, w tym domowe dostarczanie jedzenia, ubrań i zapewnianie schronienia

Additional notes and information

Społeczna reprodukcja jest dostarczaniem wszystkich tych usług w gospodarce – może być częścią zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych elementów.