Description

Työvoiman ja väestön hoivaan ja uusintamiseen liittyvä inhimillisen aineellisen ja sosiaalisen toiminnan osa-alue, mukaan lukien kotitalouden piirissä tapahtuva ruoanlaitto, vaatehuolto ja huolenpito

Additional notes and information

Sosiaalinen reproduktio viittaa kyseisten tarpeiden täyttämiseen niin palkallisen kuin palkattoman työn piirissä.