Description

del av mänsklig verksamhet, både materiell och social, som avser den process i vilken omsorg ges till nuvarande och framtida arbetskraft samt befolkningen som helhet, vilket inkluderar tillhandahållandet av mat, kläder och logi i hushållet

Additional notes and information

Social reproduktion innebär tillhandahållandet av alla sådana behov i hela ekonomin, oavsett om det är en del av de betalda eller obetalda delarna.