Description

materialinės ir socialinės žmogaus veiklos dalis, susijusi su rūpinimusi dabartine ir būsima darbo jėga ir visais gyventojais, įskaitant maisto, drabužių ir pastogės suteikimą namuose

Additional notes and information

Socialinė reprodukcija – tai visų minėtų poreikių tenkinimas ekonominėmis priemonėmis nepaisant jų mokamo ar nemokamo pobūdžio.