Description

një pjesë e aktivitetit njerëzor, si material ashtu edhe shoqëror, që ka të bëjë me procesin e kujdesit për fuqinë punëtore të së tashmes dhe të së ardhshmes, dhe të popullatës njerëzore si një e tërë, duke përfshirë sigurimin shtëpiak të ushqimit, veshjeve dhe strehimit

Additional notes and information

Riprodhimi social është sigurimi i të gjitha nevojave të tilla në të gjithë ekonominë, qoftë pjesë e komponentëve të paguar ose të papaguar.