Description

časť ľudskej činnosti, hmotnej i spoločenskej, zameranej na proces starostlivosti o súčasnú a budúcu pracovnú silu a na ľudskú populáciu ako celok vrátane domáceho zabezpečenia potravín, odevov a bývania

Additional notes and information

Sociálna reprodukcia je zabezpečenie všetkých takýchto potrieb v rámci celého hospodárstva, či už sú súčasťou platených alebo neplatených zložiek.