Description

componentă a activității umane materială și socială, preocupată de aspectele legate de grija faţă de forţa de muncă prezentă și viitoare și de populația umană în general şi care include asigurarea de alimente, îmbrăcăminte și adăpost.

Additional notes and information

Reproducerea socială este satisfacerea acestor nevoi în întreaga economie indiferent dacă sunt componente plătite sau neplătite.