Description

Nii materiaalne kui ka sotsiaalne inimtegevuse osa, mis hõlmab tänase ja tulevase tööjõu ning üldisemalt inimeste eest hoolitsemist, sh toidu, riiete ja eluaseme võimaldamist

Additional notes and information

Sotsiaalne taastoomine on kõikide selliste vajaduste täitmine kas majanduse tasustatud või tasustamata sektorites.