Description

Радница је особа која током одређеног времена обавља услуге за другу особу, или под њеном директивом и заузврат добија плату. Концепт раднице не укључује независне пружатељице услуга које нису подређене особи која прима услуге.