Description

osoba, která po určitou dobu vykonává služby pro jinou osobu nebo je vykonává pod vedením jiné osoby a dostává za to odměnu

Additional notes and information

Toto pojetí nezahrnuje nezávislé poskytovatelky služeb, které nejsou v podřízeném vztahu vůči osobě, jíž jsou její služby určeny.