Description

person som, under en viss tidsperiod, utför tjänster för, eller under ledning av, en annan person för vilka hon erhåller ersättning

Additional notes and information

Begreppet arbetstagare inbegriper inte självständiga tjänsteleverantörer som inte befinner sig i en underordnad ställning i förhållande till en person som erhåller tjänsten.