Description

osoba, która przez określony czas świadczy usługi dla innej osoby i pod jej kierunkiem, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie

Additional notes and information

Pojęcie pracownicy nie obejmuje niezależnych usługodawców, którzy nie znajdują się w stosunku podwładności z odbiorcą usługi.