Description

Henkilö, joka tietyn ajan suorittaa palveluja toiselle henkilölle ja toisen henkilön valvonnassa ja saa siitä vastikkeeksi korvauksen

Additional notes and information

Työntekijän käsite ei sisällä itsenäisiä palveluntarjoajia, jotka eivät ole alisteisessa suhteessa henkilöön, joka ottaa palvelut vastaan.