Description

ženska, ki v zameno za plačilo določeno časovno obdobje opravlja storitve za drugo osebo pod njenim vodstvom

Additional notes and information

Pojem delavca oz. delavke ne vključuje neodvisnih ponudnikov storitev, ki niso v podrejenem razmerju z osebo, ki prejema storitve.