Description

persona, kas noteiktu laikposmu veic pakalpojumus citai personai un citas personas vadībā, par to saņemot atalgojumu

Additional notes and information

Darbinieka koncepcija neietver neatkarīgus pakalpojumu sniedzējus, kas nav pakārtotās attiecībās ar personu, kura saņem pakalpojumus.