Description

diferența dintre câștigurile salariale orare brute medii dintre angajații femei și bărbați

Additional notes and information

Venitul brut reprezintă salariile plătite direct unui angajat înainte de deducerea impozitului pe venit și contribuției la asigurarea socială. În UE, diferența de remunerare între femei și bărbați se numește oficial „disparitate salarială de gen neajustată”, deoarece nu ia în considerare toți factorii care afectează disparitatea de remunerare, de exemplu diferențele de educație, experiență pe piața muncii, ore lucrate, tip de munca etc.