Description

percentage van het inkomen van mannen dat het verschil vertegenwoordigt tussen de gemiddelde verdiensten per uur van vrouwelijke en mannelijke werknemers

Additional notes and information

Bruto verdiensten zijn lonen of salarissen die direct aan een werknemer worden uitgekeerd voor aftrek van inkomstenbelasting en sociale-zekerheidsbijdragen. In de EU wordt de ongelijke beloning van vrouwen en mannen officieel het ‘niet-gecorrigeerde loonverschil tussen mannen en vrouwen’ genoemd, aangezien dit geen rekening houdt met alle factoren die van invloed zijn op de ongelijke beloning van vrouwen en mannen, zoals verschillen in opleiding, arbeidsmarktervaring, het aantal uren dat wordt gewerkt, type baan, enz.