Description

Naisten ja miesten keskiansioiden välinen kuilu

Additional notes and information

Bruttoansiot ovat työntekijälle suoraan maksettuja palkkoja ja palkkioita ennen verojen ja sosiaaliturvamaksujen vähentämistä. EU:ssa sukupuolten välisellä palkkakuilulla viitataan virallisesti "korjaamattomaan sukupuolten väliseen palkkakuiluun", koska siinä ei oteta huomioon kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat sukupuolten väliseen palkkakuiluun, kuten eroja koulutuksessa, työmarkkinoiden kokemusta, tehtyjä työtunteja, työn tyyppiä jne.