Description

protsent meeste töötasust, mis näitab erinevust meeste ja naiste keskmises brutotunnipalgas

Additional notes and information

Brutotasu on palk, mida makstakse otse töötajale enne tulumaksu ja töötuskindlustusmakse mahaarvamist. ELis mõistetakse soolise palgalõhe all korrigeerimata soolist palgalõhet, sest see ei võta arvesse kõiki tegureid, mis mõjutavad soolist palgalõhet, nagu erinevused hariduses, töökogemus, töötunnid, töö iseloom jne.