Description

céatadán de thuilleamh na bhfear a léiríonn an difríocht sa meán-olltuilleamh in aghaidh na huaire idir fostaithe baineanna agus fireanna

Additional notes and information

Is é is olltuilleamh ná pá nó tuarastail a íoctar go díreach le fostaí sula n-asbhaintear cáin ioncaim agus ranníocaíochtaí leasa shóisialaigh. San AE, déantar tagairt don bhearna phá idir na hinscní go hoifigiúil mar 'bhearna phá neamhchoigeartaithe idir na hinscní', toisc nach gcuireann sé san áireamh na tosca uile a mbíonn tionchar acu ar an mbearna phá idir na hinscní, mar shampla difríochtaí i dtaca le hoideachas, taithí sa mhargadh saothair, uaireanta oibre, cineál poist, etc.