Description

vīriešu ienākumu procentuālā daļa, kas norāda uz atšķirību starp sieviešu un vīriešu vidējiem bruto ieņēmumiem par stundas darbu

Additional notes and information

Bruto ieņēmumi ir algas, ko tieši izmaksā darbiniekam pirms ienākuma nodokļa un sociālā nodrošinājuma iemaksu atvilkšanas. Eiropas Savienībā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību oficiāli sauc par “nepielāgotu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību”, jo tajā nav ņemti vērā visi faktori, kas ietekmē sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību, piemēram, atšķirīga izglītība, pieredze darba tirgū, nostrādāto stundu skaits, darba veids utt.