Description

procent av mäns inkomster som utgör skillnaden mellan kvinnliga och manliga arbetstagares genomsnittliga bruttoinkomst per timme

Additional notes and information

Bruttoinkomster är löner som betalas direkt till en arbetstagare innan avdrag för skatt och socialförsäkringsavgifter görs.
I EU hänvisas lönegapet mellan könen officiellt till som det ”ojusterade lönegapet mellan könen” eftersom det inte tar hänsyn till alla faktorer som påverkar lönegapet mellan könen, såsom skillnader i utbildning, erfarenhet av arbetsmarknaden, arbetade timmar, typ av sysselsättning osv.