Description

odstotek dohodkov moških, ki predstavlja razliko med povprečnim bruto urnim plačilom zaposlenih moških in zaposlenih žensk

Additional notes and information

Bruto dohodki so mezde ali plače, izplačane neposredno zaposlenemu, preden so odšteti davki na dohodek in prispevki za socialno varnost.
V EU se plačna vrzel med spoloma uradno imenuje „neprilagojena plačna vrzel med spoloma“, ker ne upošteva vseh dejavnikov, ki vplivajo na razliko v plačah med spoloma, kot so razlike v izobrazbi, izkušnje na trgu dela, opravljene delovne ure, vrsta delovnega mesta itn.