Description

postotak prihoda muškaraca koji predstavlja razliku između prosječne bruto zarade po satu ženskih i muških zaposlenika

Additional notes and information

Bruto zarada je naknada ili plaća koju zaposlenik prima prije odbitka poreza na dohodak i socijalnih doprinosa. U Europskoj uniji razlika u plaći na osnovu spola službeno se zove "neprilagođena razlika u plaći na temelju spola" jer ne uzima u obzir sve čimbenike koji utječu na razliku u plaćama na osnovi spola, kao što su razlike u obrazovanju, iskustvo na tržištu rada, broj radnih sati, vrsta posla, i sl.