Description

il-perċentwal tal-qligħ tal-irġiel li jirrappreżenta d-differenza bejn il-qligħ gross medju fis-siegħa tal-impjegati nisa u rġiel

Additional notes and information

Dħul gross huwa pagi jew salarji mħallsa direttament lil impjegat qabel it-taxxa fuq id-dħul u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali huma mnaqqsin. Fl-UE, id-diskrepanza fil-pagi bejn il-ġeneri hija msejħa uffiċjalment bħala "diskrepanza fil-pagi bejn is-sessi mhux aġġustata", għaliex ma tikkunsidrax il-fatturi kollha li jħallu impatt fuq id-disparità tal-ħlas bejn il-ġeneri, bħal differenzi fl-edukazzjoni, esperjenza fis-suq tax-xogħol, sigħat maħdumin, tip ta' impjieg, eċċ.