Description

acmhainní daonna agus rannpháirtíocht chomhionann idir mná agus fir i ngach réimse oibre, tionscadail nó cláir

Additional notes and information

I gcás comhionannais inscne, táthar ag súil go mbeidh mná agus fir rannpháirteach go comhréireach ina sciar den daonra. In an-chuid réimsí, áfach, tá rannpháirtíocht na mban níos lú ná an méid a mbeifí ag súil leis, bunaithe ar an dáileadh gnéis sa daonra (gannionadaíocht ar mhná), agus tá rannpháirtíocht na bhfear níos mó ná an méid a mbeifí ag súil léi (ró-ionadaíocht ar fhir).