Description

gelijke deelname van vrouwen en mannen op alle werkterreinen, personeelszaken, projecten of programma's

Additional notes and information

In een scenario van gelijkheid van vrouwen en mannen, wordt van vrouwen en mannen verwacht dat hun deelname evenredig is aan hun aandeel in de bevolking. Op veel gebieden nemen vrouwen echter minder deel dan zou worden verwacht op basis van verdeling van mannen en vrouwen over de bevolking (ondervertegenwoordiging van vrouwen), terwijl mannen meer deelnemen dat zou worden verwacht (oververtegenwoordiging van mannen).