Description

zasoby ludzkie oraz równy udział kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach pracy, projektach lub programach

Additional notes and information

Przy scenariuszu zakładającym równość płci oczekuje się od kobiet i mężczyzn zaangażowania proporcjonalnego do odsetka populacji, jaki stanowią. W wielu obszarach jednak kobiety angażują się w stopniu mniejszym, niż należałoby się spodziewać na podstawie rozkładu płci w populacji (niedostateczna reprezentacja kobiet), podczas gdy zaangażowanie mężczyzn przekracza oczekiwania (nadreprezentacja mężczyzn).