Description

Naisten ja miesten henkilöresurssit ja yhdenvertainen osallistuminen kaikilla työn, hankkeiden tai ohjelmien alueilla

Additional notes and information

Sukupuolten tasa-arvon toteutuessa naisten ja miesten odotetaan osallistuvan oikeassa suhteessa osuuteensa väestömäärästä. Monilla aloilla naisten osallistuminen on kuitenkin vähäisempää kuin sen odotettaisiin olevan väestön sukupuolijakauman perusteella (naisten aliedustus), kun taas miehet osallistuvat odotettua enemmän (miesten yliedustus).