Description

Родна равнотежа се обично односи на људске ресурсе и равноправно учешће жена и мушкараца у свим областима рада, пројеката или програма.

Additional notes and information

Према плану родне равноправности, од жена и мушкараца се очекује да учествују пропорционално свом удјелу у популацији. Међутим, у многим областима жене учествују мање него што би се очекивало на основу полне расподјеле у популацији (недовољна заступљеност жена), док мушкарци учествују више него што би се очекивало (прекомјерна заступљеност мушкараца).