Description

ισότιμη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε όλους τους κοινωνικούς, πολιτικούς εκπαιδευτικούς, εργασιακούς κ.ά. τομείς και τα όργανά τους, καθώς και σε όλα τα έργα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες δημόσιου κυρίως χαρακτήρα, όπως και στο σύνολο των κέντρων λήψης των αποφάσεων

Additional notes and information

Η ισότητα των φύλων συνεπάγεται την ανάλογη προς το ποσοστό τους στον πληθυσμό εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας της ζωής. Σήμερα όμως σε πολλούς τομείς οι γυναίκες εξακολουθούν να εκπροσωπούνται στους τομείς αυτούς και τα συλλογικά τους όργανα σε ποσοστό μικρότερο από αυτό που τους αναλογεί (υποεκπροσώπηση των γυναικών), ενώ οι άνδρες εκπροσωπούνται με μεγαλύτερο του αναμενόμενου ποσοστό (υπερεκπροσώπηση των ανδρών).