Description

človeški viri in enaka udeleženost žensk in moških na vseh delovnih področjih, pri vseh projektih ali programih

Additional notes and information

V scenariju spolne enakosti se pričakuje, da so ženske in moški udeleženi sorazmerno glede na svoj delež v prebivalstvu. Vendar so na številnih področjih ženske udeležene manj, kot bi pričakovali glede na razporeditev spolov v prebivalstvu (premajhna zastopanost žensk), moški pa so udeleženi bolj, kot bi pričakovali (prevelika zastopanost moških).