Description

lidské zdroje a rovné zastoupení žen a mužů ve všech oborech pracovní činnosti a ve všech projektech či programech

Additional notes and information

V situaci genderové rovnosti by účast žen a mužů měla odpovídat jejich podílu na celkovém počtu obyvatel. V mnoha oblastech je však účast žen menší, než by se dalo očekávat podle podílu jednotlivých pohlaví na celkovém počtu obyvatel (nedostatečné zastoupení žen), zatímco účast mužů je vyšší, než by se dalo očekávat (nadměrné zastoupení mužů).