Description

Rodna ravnoteža se obično odnosi na ljudske resurse i ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima rada, projekata ili programa.

Additional notes and information

Prema planu rodne ravnopravnosti, od žena i muškaraca se očekuje da učestvuju proporcionalno svom udjelu u populaciji. Međutim, u mnogim oblastima žene učestvuju manje nego što bi se očekivalo na osnovu spolne raspodjele u populaciji (nedovoljna zastupljenost žena), dok muškarci učestvuju više nego što bi se očekivalo (prekomjerna zastupljenost muškaraca).