Description

Naiste ja meeste võrdne osalemine kõikides töödes, projektides või programmides

Additional notes and information

Sooliselt võrdõiguslikkus maailmas peaksid naised ja mehed panustama võrdeliselt oma osakaaluga rahvastikust. Paljudes valdkondades panustavad naised vähem, kui eeldab nende osakaal rahvastikust (naiste alaesindatus) ning mehed panustavad rohkem (meeste üleesindatus).