Description

Све већа учесталост и распрострањеност сиромаштва међу женама у поређењу са мушкарцима, као резултат структурне дискриминације која утиче на живот жена и огледа се у нижим платама, нижим пензијама, мањим накнадама итд.