Description

pieaugoša un dominējoša nabadzība sieviešu vidū salīdzinājumā ar vīriešiem, kas izriet no strukturālās diskriminācijas, kura ietekmē sieviešu dzīvi un atspoguļojas zemākā atalgojumā, zemākā pensijā, zemākos pabalstos utt.