Description

minicíocht agus leitheadúlacht na bochtaineachta ag dul i méid i measc na mban i gcomparáid leis na fir, mar gheall ar idirdhealú struchtúrach a théann i bhfeidhm ar shaol na mban, agus a léirítear i dtuarastail níos ísle, i bpinsin níos ísle, níos lú sochar, etc.