Description

zvyšující se výskyt a převaha chudoby mezi ženami ve srovnání s muži jakožto důsledek strukturální diskriminace, která ovlivňuje životy žen a projevuje se nižšími platy, nižšími důchody, menším množstvím výhod atd.