Description

De tendens dat armoede onder vrouwen meer toeneemt dan onder mannen, als gevolg van structurele discriminatie die de levens van vrouwen beïnvloedt en wordt weerspiegeld in lagere lonen, lagere pensioenen, minder voordelen, enz.