Description

rastuća rasprostranjenost i prevlast siromaštva među ženama u usporedbi s muškarcima, kao posljedica strukturne diskriminacije koja pogađa živote žena i odražava se u nižim plaćama, nižim mirovinama, manjem broju beneficija i slično