Description

Vyšší výskyt chudoby u žien v porovnaní s jej výskytom medzi mužmi, ktorý je dôsledkom štrukturálnej diskriminácie, ovplyvňujúcej životy žien a prejavujúcej sa v nižších mzdách, nižších dôchodkoch, atď.