Description

nodarbinātība, kas neatbilst standarta darba attiecību modelim un kas izpaužas kā pilna laika pastāvīgas darba attiecības, kā arī daļa no pakārtotām, taču divpusējām darba attiecībām

Additional notes and information

EIGE; šī kategorija aptver plašu un aizvien pieaugošu darba un nodarbinātības veidu klāstu, kam raksturīgs elastīgums un mazāka drošība. Šie veidi ietver, piemēram, nepilnas slodzes darbu, gadījuma rakstura darbu un sezonas darbu, darba dalīšanu, terminētus līgumus, pagaidu darba aģentūras, darbu mājās, attālu darbu, pašnodarbinātību un neatalgotu darbu, ko veic laulātie vai ģimenes locekļi nelielos ģimenes uzņēmumos. Noteiktos netipiskas nodarbinātības veidos trūkst atbilstoša regulējuma, un tādējādi tie ir pretrunā ar darba drošību un sociālo aizsardzību. Nodarbinātības statistika parasti nepilnīgi identificē un apraksta netipisko nodarbinātību un raksturo to kā gadījuma rakstura, nepilnas slodzes, neoficiālu, nodokļu iestādēs nedeklarētu, neatalgotu nodarbinātību, ko veic mājās vai netālu no tām un ko bieži vien veic līdztekus mājas pienākumiem. Šādā netipiskā nodarbinātībā lielākoties ir nodarbinātas sievietes, tāpēc bieži vien statistikā viņas nav pietiekami novērtētas un ir mazāk aprakstītas nekā vīrieši. Turklāt nodarbinātības statistikas atspoguļojums ne vienmēr palīdz identificēt atšķirības vai līdzību starp sievietēm darbiniecēm un vīriešiem darbiniekiem. Jāņem vērā, ka Starptautiskā Darba organizācija (ILO) īsteno pasākumus, lai nodarbinātības statistikā uzlabotu netipiskās nodarbinātības veidu klasifikāciju.